PROFESORES

Mª XESÚS GUTIÉRREZ: profesora de Frauta, Iniciación Musical, Linguaxe Musical. Directora

 Título universitario de mestra na especialidade de Educación Musical. Título profesional de música na especialidade de frauta travesa. Grado elemental na especialidade de Piano. Cursos de tódolos niveis da Pedagoxía Musical de Jos Wuytack. Diversos cursos de dirección coral, canto e técnica vocal, organizados
por Camerata ad libitum. Componente de diversas agrupacións como Banda de Música Airiños do Morrazo, da orquestra de frautas do CMUS Santiago, do Coro Universitario de Santiago de Compostela ou do Coro Camerata ad libitum. É directora do Coro Glissando, dende a súa fundación no ano 2014.

DAVID SANTIAGO: profesor de Trompeta e Trompa, e Banda Xuveníl. Xefe de Estudos

                                                      Título Superior de Trompeta polo CMUS Superior Vigo
Recibe formación en diversos cursos sobre pedagoxía e interpretación da trompeta e da trompa cos profesores, Benjamín Moreno, José Ortí Soriano, Ole Edward Antonsen ou Alessio Allegrini entre outros. No campo da educación musical fórmase con Arlette Biguet, Wolfgang Hartmann, Emilio Molina ou Daug Goodking entre outros. Como director da agrupacións recibe formación de Jan Cober, James Ross ou Enrique García Asensio e no eido da música moderna e improvisada fórmase da man de Abe Rábade, Paco Charlin, Jesús Santandreu, Walter Smith III, Ambrose Akinmushire, Chris Case e outros. Foi Compoñente  do Quinteto de Metais Faíscas, de diversas Bandas de música ou do grupo TenJazzMen. Foi profesor de Trompeta e Banda na Esmu Vigo dende 1997 a 2013.


LINO BARCIA: profesor de Saxofón e Clarinete, Combo e Banda Infantíl

                                                         
Título profesional de Saxofon polo CMUS Morrazo. Realiza cursos de perfeccionamento do Saxofón con Juan Folgar, Jean Pennings, Julio Alvarez., e de clarinete con Walter Boeykens, Yehuda Gilad, Pascual Martinez, David Pérez.

No eido da música improvisada cursa Iniciación ó Jazz con Abelardo Rábade e Paco Charlin e na Educación Musical fórmase, entre outros con Marisa Pérez do Instituto Gordon ou Faustino Nuñez. Foi membro de diversas agrupacións de ventos, Bandas de música e Orquestas de música lixeira ao longo da xeografía galega.
 

 


 
 
MARÍA GRAÑA: profesora de Piano, Linguaxe Musical, Iniciación Musical, Big Band e Arranxos.

Titulo Superior de Piano na cátedra de Eduardo Ponce (CSM Salamanca). Máster de Musicoterapia (Instituto Música Arte y Proceso, Vitoria-Gasteiz).Cursos de pedagoxía e interpretación pianística con Josep Mª Colom, Nina Svetlanova, Wolfang Rübsam, Almudena Cano, Heidi Sophia Hase entre outros. Estudos de interpretación teatral (Actua Teatro, Salamanca; Teatro Arte Livre, Vigo). Certificación en formación do Instituto Gordon en Música para Bebés 0-3.


SALVADOR MEIRA CORRALES: profesor de Trombón Tuba, Bombardino, Coco,   Linguaxe Musical e Histora práctica.
                                                      Título profesional de Trombón.

PROFESORES COLABORADORES COS OBRADOIROS MUSICAIS:

DIANA FERNÁNDEZ: profesora de Pequedance,  HipHop e DanzaMix
RUBÉN DOMINGUEZ: profesor de Batería e GruPop
OSWALDO COSTAL: profesor de Guitarra