NOVO INGRESO 19-20RESULTADO DO SORTEO DAS PRAZAS de NOVO INGRESO para o CURSO 2019-20:

 


PUBLICACION DAS PRAZAS OFERTADAS PARA NOVOS INGRESOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA para o Curso 2019-20 e AS BASES PARA O PROCEDEMENTO DO SEU SORTEO:

ABRESE O PRAZO  PARA SOLICITAR PRAZA DE NOVO INGRESO NA EMMM.

Do 1 ó 25 de Xuño recolleranse no Concello de 09:00h a 13:00h de Luns a Venres as solicitudes de praza para cursar estudos musicais.

Hai 3 bloques de ensino:

  • INICIACION MUSICAL A e B
  • FORMACION INSTRUMENTAL
  • MATERIAS SOLTAS e AGRUPACIONS anuais sen permanencia


Dada a limitación de prazas, os interesados empadroados no Concello de Moaña teñen prioridade sobre os demáis tal e como recolle o Regulamento do Servizo no seu artigo 46.

Unha vez remata o procedemento de matrícula interna publicaranse as vacantes ofertadas para Novo Ingreso, o día 26 de Xuño.

 O Sorteo realizarase o día 27 de Xuño e será necesaria a presenza dun representante por alumno/a (excepto en casos de primeiro grao de consanguinidade: pais-fillos nos que unha persoa pode representar ós solicitantes da familia)No seguinte recadro resúmese o procedemento. Recordade cumplimentar todos os datos necesarios:

MODELO DE INSTANCIA PARA REALIZAR A SOLICITUDE:
RESOLUCION QUE RECOLLE INTEGRO O PROCEDEMENTO DO SORTEO: