OS BENEFICIOS DA MÚSICA


A influencia da música sobre o ser humano remóntase a tempos moi antigos. Coas primeiras inquedanzas expresivas aparecía tamén a necesidade de utilizar o corpo, a voz e os útiles para, por medio das diferentes vibracións que emitían, transmitir unha estimulación auditiva tal que xerase cambios no estado emocional e persoal.  Xa na China de Confucio (S VI a C.) e na Grecia clásica recoñecíanse as virtudes formativas da música. 

Actualmente, e xa nas últimas décadas, a comunidade científica ven mostrando grande interese por investigar os efectos beneficiosos desta e existen numerosos estudos sobre a influencia da música nos nenos desde antes mesmo de nacer.
Intelectualmente, a música favorece a capacidade de atención e concentración, incrementando así o rendemento no traballo; estimula a memoria, a análise, a síntese e o razoamento, e por tanto, a aprendizaxe; consegue unha maior precisión para percibir e abstraer estímulos visuais e auditivos, desenvolve o sentido da orde e facilita a creatividade.

A música facilita ademais a preparación preverbal e brinda unha maior facilidade para falar correctamente. A práctica e a escoita de música activa enormemente a parte do cerebro encargada da memoria.  A través das cancións e melodías, nas que as sílabas son rimadas e repetitivas e acompañadas de xestos corporais, o neno mellora a súa forma de falar e de entender o significado de cada palabra. A través da escoita de melodías, formas musicais, timbres e despois na práctica dun instrumento co uso da vocalización, as habilidades para  a linguaxe quedan reforzadas e a etapa da alfabetización do neno queda mellor cuberta.

Todo isto se debe a que a música xera máis conexións neuronais que melloran estes aspectos da comunicación. Por este motivo, os nenos e as nenas que estudan música teñen un vocabulario máis amplo, unha mellor capacidade de lectura e unha maior facilidade para a aprendizaxe de idiomas.

No ámbito familiar, entoar cancións e escoitar música, ademais de producir cambios a nivel fisiolóxico (ritmo cerebral, circulación, respiración, dixestión, metabolismo, ton muscular, sistema inmunolóxico ou actividade neuronal), desenvolve un forte vínculo afectivo, que estimula a súa intelixencia emocional.

A escoita e a práctica da música esperta, estimula e desenvolve emocións e sentimentos que poden modificar o estado de ánimo e promove a reflexión, ademais de fomentar o autocontrol. Especialmente nas crianzas, a práctica musical dálles seguridade emocional e confianza ao verse inmersos nun clima de axuda, colaboración e respecto mutuos. Tamén supón un gran reforzo persoal ao estimular a súa concentración para realizar unha tarefa e, especialmente, ao vérense implicados nun adestramento dirixido a superar cada día un pequeno reto de habilidade física, intelectual e emocional.

Alén de todo isto, a música utilízase como terapia de distintas doenzas ou trastornos como a ansiedade, tensión, alteracións do sono… así como para promover a comunicación, a aprendizaxe, o movemento, a expresión, a organización en persoas con necesidades educativas especiais facilitándolle mecanismos para mellorar as súas aptitudes físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas.

A medida que o alumno ou a alumna de música mantén o contacto coa súa aprendizaxe comeza a expresarse doutra maneira, é capaz de integrarse máis activamente na sociedade, de asumir o coidado de si mesmo e da contorna, e de ampliar o seu mundo de relacións. A música ten o don de achegar ás persoas e aos que viven en contacto coa música aprenden a convivir de mellor maneira cos demais, establecendo unha comunicación máis harmoniosa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario